Sa tečajevima šišanja i uređivanja pasa započeli smo 1. u Hrvatskoj 1996g.
U kontinuitetu ih održavamo do danas Zahvaljujemo svim dosadašnjim i budučim polaznicima tečaja na ukazanom povjerenju!

Sa tečajevima šišanja i uređivanja pasa započeli smo 1. u Hrvatskoj 1996g.
U kontinuitetu ih održavamo do danas Zahvaljujemo svim dosadašnjim i budučim polaznicima tečaja na ukazanom povjerenju!


    iz medija tečaj šišanja